- Especialista en Psiconeuroimmunologia Clínica


- Doctora en Qualitat i Seguretat Alimentària

https://scholar.google.es/citations?user=MiAiVwsAAAAJ&hl=ca


- Màster en Qualitat i Seguretat Alimentària


- Acompanyant en Bioneuroemoció

- Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica


- Llicenciada en Ciència i Tecnologia d'Aliments