Condicions d'ús Web i Política de protecció de dades

Termes i condicions d'ús

CONDICIONS D'ÚS WEB

Els presents termes i condicions de Ús, i Política de Privadesa, regulen l'ús del, LLOC WEB: https://www.mpunti.es , de la qual, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , amb Número de registre de negoci 1237000302375, número de telèfon +34 722 53 02 71, correu info@mpunti.es, amb Domicili a Jl. Raya Dalung, Banjar Kwanji, Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab/Kota Kab. Badung, Prov. Bali, Indonèsia és titular.

A través de la seva LLOC WEB, https://www.mpunti.es de, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE ,  en endavant, l'administrador de la pàgina web. A causa del contingut i la finalitat del LLOC WEB , les persones que vulguin informació o compra dels nostres productes,  hauran de registrar-se al formulari de, USUARIS/CLIENTS, el qual s'adquireix completant el formulari de REGISTRE , les vostres dades seran incorporades en un fitxer automatitzat , segons l'exposat a l'article, 13, del Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, del Parlament i Consell d'Europa, del, 27 d'abril del 2016, per la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i garanties dels drets digitals i laplicació de la Directiva 2011/83/UE de 25 doctubre.

1. INFORMACIÓ SOBRE LA WEB.

El LLOC WEB : https://www.mpunti.es, de la qual és Administrador, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE d'assessorament en línia de plans per al rendiment físic, millora corporal, nutrició i dietètica.

1.2. PUBLICITAT

La Web: , https://www.mpunti.es , podrà albergar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas puguin ser aplicables. PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

2. DISPONIBILITAT

L'administrador de la pàgina web farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i les gestions sol·licitades a tots els seus USUARIS/CLIENTS, com més aviat millor en la demanda de les consultes.

Tot i això, en ocasions, i per causes difícilment controlables per l'administrador de la pàgina web com a errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als USUARIS/CLIENTS, difereixi de la comanda inicialment realitzada per l'administrador de la pàgina web, per satisfer les comandes dels USUARIS/CLIENTS.

En cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la reserva, el USUARI/CLIENT, serà informat per correu electrònic de l'anul·lació total d'aquest. 

3. SEGURETAT

L'administrador de la pàgina web té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més a més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algorismes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible i comprensible per l'ordinador del USUARI/CLIENT, i el del LLOC WEB , d'aquesta manera, en utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que el USUARI/CLIENT, està comunicant les dades al centre servidor de l'administrador de la pàgina web i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entri el USUARI/CLIENT, i el centre servidor de l'administrador de la pàgina web les dades es transmeten xifrades, evitant-ne la possible lectura o manipulació per tercers.

CERTIFICATS DE COMPLIMENT LSSI-CE I PROTECCIÓ DE DADES

MARIA PUNTI RODA , del que és titular del lloc web, https://www.mpunti.es , compleix amb la normativa de Protecció de Dades vigent i amb la LSSI-CE .

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'administrador de la pàgina web té tots els drets sobre el contingut, el disseny i el codi font d'aquesta pàgina web, https://www.mpunti.es ,  i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s'inclouen a la web.

S'adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

S'adverteix a USUARIS/CLIENTS, que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial, Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril i posteriors modificacions.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut del LLOC WEB, també té la consideració de programa informàtic, i per tant, també li és aplicable tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels continguts, sense el permís exprés i per escrit de l'administrador de la pàgina web.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacionals en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb l'autorització prèvia expressa i per escrit de l'administrador.

L'administrador de la pàgina web informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos al LLOC WEB: https://www.mpunti.es

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se'n citi o es faci referència a la font, i l'usuari és l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

5. ACCÉS I ESTADA A LA WEB

5.1. ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els USUARI/CLIENTS, són íntegrament responsables de la seva conducta, en accedir a la informació del LLOC WEB , mentre naveguin a la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els USUARIS/CLIENTS, són els únics responsables davant de l'administrador de la pàgina web i tercers de:

  1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut del LLOC WEB , elaborat o no per l'administrador de la pàgina web, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.
  2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el LLOC WEB, o els seus serveis o impedir-ne el normal gaudi per altres usuaris.

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l'accés, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés al LLOC WEB a USUARIS/CLIENTS, que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol dels termes i condicions que apareixen al present document.

L'administrador de la pàgina web informa que no garanteix:

  1. Que laccés al LLOC WEB, i/oa les web denllaç sigui ininterromput o lliure derror.

2. Que el contingut o programari a què els USUARIS/CLIENTS, accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema o als documents electrònics i fitxers emmagatzemats al sistema informàtic o causi un altre tipus de dany .

3. L'aprofitament que de la informació o contingut del LLOC WEB, o webs d'enllaç que els USUARIS/CLIENTS, poguessin fer per als seus propòsits personals.

6. LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L'administrador de la pàgina web no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

De la utilització que els USUARIS/CLIENTS, puguin fer dels materials del LLOC WEB o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del LLOC WEB, o de tercers.

Els eventuals danys i perjudicis als USUARIS/CLIENTS, causats per un funcionament normal o anormal de les eines de cerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés al LLOC WEB, i, en general, els errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que el LLOC WEB, o un programa faciliti el USUARI/CLIENT .

Dels continguts d'aquelles pàgines a què els USUARIS/CLIENTS, puguin accedir des d'enllaços inclosos al LLOC WEB , ja siguin autoritzats o no.

Els actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a l'administrador de la pàgina web mitjançant via contractual.

De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos al LLOC WEB , sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet per evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels progenitors o tutor.

L'administrador de la pàgina web no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

  • Errors o retards a l'accés al LLOC WEB, per part del USUARI/CLIENT, a l'hora d'introduir les vostres dades al formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes a la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de ladministrador de la pàgina web.
  • Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, esborrament o transmissions incompletes, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.
  • Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del USUARI/CLIENT .
  • De la no operativitat o problemes a l'adreça electrònica facilitada pel USUARI/CLIENT, per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, l'administrador de la pàgina web es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir ia oferir tot el suport necessari al USUARI/CLIENT, per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, l'administrador de la pàgina web té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al vostre servei. 

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de les promocions, prorrogar-les comunicant degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels USUARIS/CLIENTS, de la promoció en cas de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació dels mateixos.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els USUARIS/CLIENTS es comprometen a navegar pel LLOC WEB ia utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades-UE-2016/679, i la LOPD-3/2018 de garantia dels drets digitals, us informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent al LLOC WEB, https://www.mpunti.es , o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privadesa, així com l'autorització a l'administrador de la pàgina web perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades al fitxer, titularitat del Responsable del Tractament i/o administrador de la pàgina web.

Les dades dels USUARIS/CLIENTS, seran utilitzats per a l'enviament a través de correu electrònic de les gestions en línia i físiques, que realitzi l'administrador de la pàgina web, així com per al lliurament de les compres.

Per la mera visita al LLOC WEB , els USUARIS/CLIENTS, no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'administrador de la pàgina web es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada ia utilitzar-la únicament per a les finalitats indicades.

L'administrador de la pàgina web presumeix que les dades han estat introduïdes pel titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Aquestes dades seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de l'administrador del web de PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. 

Així mateix, PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE , informa de la possibilitat d'exercir els drets de accés , que permet a l'usuari web, conèixer quines dades personals té l'administrador d'aquesta pàgina i en aquest cas contestarà en un termini de 30 dies, sempre que conservi les dades, rectificació , que permet corregir errors, modificar les dades que siguin inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació, oposició que podrà sol·licitar i aconseguir que no dugui a terme el tractament de dades, supressió que permet que se suprimeixin les dades inadequades o excessives, limitació, pel qual podeu sol·licitar que es limiti el tractament de les vostres dades quan hàgiu exercit el vostre dret a la rectificació de les vostres dades personals, i portabilitat , perquè l'usuari pugui obtenir una còpia de les dades personals que hagi facilitat a la web per tal de poder transmetre'ls a altres serveis, aquests drets es podran exercir per qualsevol mitjà que deixi constància del seu enviament i de la recepció a l'adreça : 

Correu electrònic info@mpunti.es aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que n'acrediti la identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les vostres dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

L'enviament de les vostres dades mitjançant el/s formularis de la nostra web estarà supeditat obligatòriament a que hagi llegit/acceptat les Condicions d'ús, mitjançant un check box obligatori al peu del formulari.

D'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic a l'article 21, demanem el vostre consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, aquest consentiment ho acceptarà o negarà amb un check box obligatori al peu del formulari.

Per modificar, actualitzar o cancel·lar les seves dades personals el USUARI/CLIENT, escriurà des del correu electrònic del seu compte a: info@mpunti.es ,  amb lassumpte. 

Per tant, el USUARI/CLIENT és responsable de la veracitat de les dades i l'administrador de la pàgina web no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels USUARIS/CLIENTS .

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'administrador de la pàgina web ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades per els USUARIS/CLIENTS i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

8. NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula dels presents termes i condicions d'ús sigui declarada nul·la, la resta de clàusules es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la mateixa finalitat dels presents termes i condicions.

L'administrador de la pàgina web podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, cosa que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos llevat de reconeixement exprés per part de l'administrador de la pàgina web o prescripció de l'acció que a cada cas correspongui.

9. MODIFICACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS D'ÚS

L'administrador de la pàgina web es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del LLOC WEB , així com els presents termes i condicions d'ús. 

Per això, l'administrador de la pàgina web recomana al USUARI/CLIENT llegir atentament les condicions i termes d'ús, cada cop que accedeixi al LLOC WEB . Els USUARIS/CLIENTS, sempre disposaran d'aquests termes i condicions d'ús en un lloc visible, lliurement accessible per a totes les consultes que vulgui fer. 

10. LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que se'n derivi, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals del partit judicial de , INDONÈSIA , de la ciutat origen de l'empresa propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE tracta la informació que ens facilita per tal de dur a terme el servei sol·licitat. Per això pot ser necessari tractar les dades personals i documents que componen el seu historial clínic. A més, les seves dades personals també s'utilitzaran per realitzar la facturació del servei (en els casos necessaris), la base jurídica és l'execució d'un contracte i el seu propi consentiment.

Les dades personals i la documentació clínica del pacient seran conservades com a mínim durant els anys legalment exigibles i més grans durant el temps necessari per proporcionar el servei sol·licitat, tal com es regula a la RGPD 2016/79 de 27 d'abril de 2016 com la legislació sanitària vigent. Les dades seran compartides únicament entre els membres de l'equip PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE i no seran cedides a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Tot personal que hi accedeixi, en l'ús de les seves competències a qualsevol informació de la història clínica quedarà subjecte a guardar secret sobre les dades personals a què tingui accés.

Vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a PT MPUNTI NUTRITION EXPERTISE estem tractant les seves dades personals, així com a exercir els seus drets com a interessat de limitació, modificació, rectificació o supressió. Podeu obtenir més informació adreçant-vos a info@mpunti.es.