Carla

2020 Cursos “Proves Complementàries en Abordatge Funcional i PNIc”, “Unitat Funcional Gastroduodenal” i “Disfuncions hormonals femenines” a Osana Salut Academy

2019 Curs presencial “Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries” a Nutriscience Academy.

2017-2019 Postgrau de Psiconeuroimmunoendocrinologia (PNIE)

2016 Antropometrista ISAK nivell 1

2011-2015 Graduada en Nutrició Humana i Dietètica a la Universitat de Barcelona

Docència:

2018-2021. Universitat de Barcelona: professora a la Universitat de l'Experiència al curs Alimentació i gastronomia: Nutrició, activitat física i salut.