Maria Puntí

Formació universitària

Advertisement, Public Relations and Marketing (ESERP)

Jurat en tribunal universitari als Treballs de Fi de Grau (ESERP)

Formació professional

Tècnic superior en dietètica (ILERNA)

Màster

Màster Online Doble Titulació Salut de Precisió + Nutrició, Medicina i Pràctica Ortomolecular (SESAP)

Màster en Microbiota Humana (TECH)

Cursos

Tècnic de musculació i entrenament personal (ORTHOS)

Nutrició Esportiva (Orthos)

Salut Gastrointestinal: Disbiosi, Hiperpermeabilitat i la seva correcció (Gabriel de Carvalho)

Patologies Associades a l'Esport (Dr. Antonio Hernández)

Actualització Laboratoris Teletest (2020)

Nutrició Antiinflamatòria (Nutriscience)

Homeòstasi intestinal i modulació terapèutica de la microbiota (Nutribiòtica – Dra. Sari Arponen i Dra. María Luisa García)

Nutrició Especialitzada a la Dona (ICSN)

Fertilitat Femenina 2020 – (Osana)

Introducció al sistema immunitari, barrera intestinal i microbiota (Osana) 202

La desintoxicació a la PNI. Solucions Modernes per a cossos Paleolítics (Osana) 2020