Visita Dra. Clarós

CONSULTA MÈDICA INDIVIDUAL

✓ Inclou una consulta en línia de 60 minuts

✓ Lliurament de pautes - Tractament integratiu

✓ Inclou el lliurament d'un informe mèdic

✓ 1 correu de dubtes després de la consulta

ESPECIFICACIONS

Els correus enviats amb el terapeuta seran respostos en horari laboral en el termini de 24 a 48 h laborables (de dilluns a divendres).

CANCEL·LACIÓ DE LA CITA

La consulta s'abona una setmana abans de la visita.

La cancel·lació o ajornament d'una cita ja reservada s'ha de fer mínim abans de les 48 hores prèvies a la sessió, per poder reorganitzar l'agenda amb el marge de temps suficient sense que ocasioni un perjudici ni al temps del terapeuta ni de la resta de pacients, per la qual cosa les cites que no es cancel·lin amb aquest marge de temps per força major i la justificació corresponent implicaran el cost d'una hora de sessió.

Recomanem llegir amb atenció abans de fer la compra les Condicions de Contractació i Política de Cancel·lacions.

Per preguntes i dubtes contacteu a info@mpunti.es