Seguiment - Iratxe

CONTRACTACIÓ DEL PACK DE SEGUIMENT

Si ja has realitzat el teu primer pack inicial, pots contractar el seguiment sempre que vulguis. El pack de seguiment inclou:

✓ Vàlid per a 1 mes d'assessoria (30 dies)

✓ Inclou 1 consulta de seguiment al mes (60 minuts en línia).

✓ Inclou un pla nutricional i suplementació individualitzada

✓ 1 mail per setmana durant 30 dies

ESPECIFICACIONS

Els correus enviats amb el terapeuta seran respostos en horari laboral en el termini de 24 a 48 h laborables (de dilluns a divendres).

S'entregarà un pla nutricional amb idees de menjar per facilitar l'adaptació al tractament, però el servei de nutrició no inclou un servei d'elaboració de menús setmanals.

L´assessoria s´estén a 30 dies des del dia de la consulta. Durant aquest temps s'hi inclou la resolució de dubtes via correu electrònic a raó d'un setmanal. Si es vol fer una visita de seguiment i tenir contacte via correu un cop finalitzats els 30 dies, el pacient haurà d'abonar un altre pack de Seguiment.

CANCEL·LACIÓ DE LA CITA

La consulta s'abona una setmana abans de la visita.

La cancel·lació o ajornament d'una cita ja reservada s'ha de fer mínim abans de les 48 hores prèvies a la sessió, per poder reorganitzar l'agenda amb el marge de temps suficient sense que ocasioni un perjudici ni al temps del terapeuta ni de la resta de pacients, per la qual cosa les cites que no es cancel·lin amb aquest marge de temps per força major i la justificació corresponent implicaran el cost d'una hora de sessió.

Recomanem llegir amb atenció abans de fer la compra les Condicions de Contractació i Política de Cancel·lacions.

Per preguntes i dubtes contacteu a info@mpunti.es