METALLS PESATS EN CABELL

agost 27, 2022

Comentaris de la Prova

L'estudi de Metalls a Cabell o Mineralograma permet valorar l'estat nutricional i l'exposició perllongada a tòxics en un període de temps segons la longitud dels cabells. Aquesta prova serveix com a indicador de l'acumulació de metalls i/o minerals a altres teixits.

Inclou:

-ELEMENTS NUTRITIUS. Sodi, Potassi, Calci, Estronci, Fòsfor, Bor, Magnesi, Ferro, Coure, Zinc, Sofre, Seleni, Cobalt, Manganès, Molibdè, Vanadi, Crom i Iode. Plata, Estany, Antimoni, Bari, Wolframi (tungten), Platí, Or, Bismut, Germani -ELEMENTS TÒXICS: Arsènic, Cadmi, Mercuri, Tali, Urani, Plom-ÍNDEXS. Ca/Mg, Ca/K, Ca/P, Ca/Na, Ca/Fe, Ca/Zn, Na/K, Na/Mg, Zn/Cu, Fe/Cu.