Psicologia: sessió de valoració gratuïta (30')

A la sessió de valoració psicològica es dóna l'oportunitat d'establir un primer contacte per conèixer-nos i que el pacient pugui expressar, en un context segur i de confiança, la seva situació actual i allò que el preocupa. Aquesta sessió permet valorar si és necessari l'acompanyament psicoterapèutic, conèixer les expectatives del pacient, definir uns objectius generals i resoldre dubtes.